Kotitalouksien taloudenhoito ja rahoitus

Ihmisillä on erilaisia taloja rahoittaa taloutensa. Monet pystyvät rahoittamaan elämänsä tuloillaan ja siitä jää rahaa säästöönkin. Toiset rikastuvat esimerkiksi sijoituksilla, kuten esimerkiksi osakkeilla tai asuntosijoituksilla. Viime vuosina moni on myös rikastunut virtuaalivaluutoilla, kuten bitcoineilla, joiden arvo on tätä kirjoittaessa erityisen korkea. Näihin kaikkiin sijoitusmuotoihin liittyy riskinsä ja huolet, eivätkä ne näin ollen sovi kaikille. Osakkeet ovat maailmanlaajuisesti varsin korkealla vuoden 2018 alussa, mutta kurssilaskuihin on varauduttava.

Monet yksityishenkilöt myös rahoittavat talouttaan lainarahalla. Vaihtoehtoja on monia, esimerkiksi pikavipit, pankkilainat, kulutusluotot, kavereilta lainaaminen jne. Tässä blogissa käyn läpi erilaisia rahoituksen muotoja ja vertailen niitä. Rahoitusta käydään läpi mikrotalouden näkökulmasta, jossa huomio kiinnitetään kotitalouksiin ja yksityishenkilöihin.

Moni lainarahalla talouttaan rahoittava ei kuitenkaan ota huomioon kaikkia siihen liittyviä epävarmuustekijöitä. Lainan ottajalla saattaa olla vakaa työ ja tulonlähde, mutta aina ei ole takeita että näin tulee jatkumaan. Lainarahan takaisinmaksaminen voikin näin ollen vaikeutua tulevaisuudessa. Esimerkiksi asuntolainaa otettaessa on syytä varautua myös korkotason nousuun, euriboriin sidotuissa lainoissa, joissa korko tarkistetaan esimerkiksi vuosittain, vaihtelut voivat olla suuria korkojen noustessa.

Moni piensijoittaja sijoittaa osan rahoistaan osakkeisiin, osakkeilla voi ansaita myymisen lisäksi myös vuosittain osakeannin aikana, jolloin yhtiö palkitsee omistajiaan.

Moni rahoittaa talouttaan myös erilaisilla kulutusluotoilla ja nk. pikavipeillä. Pikavippien ongelmana ovat usein niiden korkeat korot ja muut kustannukset, joka voi johtaa hallitsemattomaan velkakierteeseen.

Yksityiset kotitaloudet hoitavat talouttaan hyvin eri tavoin. Toiset tekevät tarkkoja laskelmia kuluista ja menoista kun taas toiset eivät juuri mieti talousasioitaan mieti. Kaikki eivät myöskään huolehdi itse omasta taloudenpidosta, esimerkiksi alaikäisen talousasioista vastaavat usein hänen vanhemmat, joillakin täysi-ikäiselläkin on holhooja, joka huolehtii talousasioita.

Taloudenhoitoon saa myös erilaista neuvontaa. Useimmille oma pankki on luonnollinen paikka kysyä neuvoa talousasioissa. Vertailun vuoksi usein on kannattavaa kysyä myös muista pankeista. Myös esimerkiksi verotoimisto voi auttaa talousasioissa, erityisesti verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Mikäli taloudessa on vaikeuksia tai henkilöllä on paljon velkaa, kunnan sosiaalitoimi tai velkaneuvonta voi olla apuna. Velkaneuvontaa voi saada myös muualta, esimerkiksi takuusäätiöltä.

Talous ja rahoitus on monissa perheissä jokapäiväinen huolenaihe. Nyky-yhteiskunnassa rahalla vaikuttaa olevan monissa asioissa varsin suuri merkitys, monet palvelut ovat saatavilla ainoastaan rahalla ja taloudellinen epätasa-arvo erottelee ihmisiä monella tavalla. Monilla ei ole myöskään riittävästi tietoa talouteen ja rahoitukseen liittyvistä asioista, ja näin ollen he tekevät vääriä päätöksiä taloudenhoidossa. Onkin ehdotettu että taloustieteen tulisi olla pakollinen oppiaine kouluissa.

Yksityishenkilöiden lisäksi käyn lisäksi läpi yritysten rahoitusmahdollisuuksia. Keskitymme kuitenkin pieniin ja aloitteleviin yrityksiin, ja näin ollen tämä blogia tarjoaa tietoa myös rahoitusta etsivälle aloittelevalle yrittäjälle.

Suomessa kotitalouksien velkaantuminen on kasvanut viime vuosina, tosin vuosi 2017 oli hyvä Suomen taloudessa ja saman suunnan odotetaan jatkuvan myös vuonna 2018. Yksityistalouksien velkaantuneisuus tosin on varsin huolestuttavaa. Tosin viime vuosina myös kotitalouksien kokonaisvarallisuus on noussut. Ei ole olemassa yksimielisyyttä siitä, kuinka paljon kotitalouksilla voi olla velkaa ilman että se on liikaa. Digitalisaation myötä myös lainan saanti on helpottunut, tarjolla on suuri määrä palveluita, joissa lainaa on mahdollista saada muutamalla napinpainalluksella. Myös tätä ilmiötä käsitellään tarkemmin tässä blogissa.

Käyn aihetta läpi näinkin perusteellisesti, koska kysymyksessä on erittäin tärkeä ja ajankohtainen aihe. Lisäksi kaikki rahoitusmuodot eivät ole edelleenkään suuren yleisön tietoisuudessa, vaikka esimerkiksi netissä on erittäin paljon tietoa aiheesta. Usein tieto on valitettavasti vaikea löytää, ja niitä ei ole koottu kattavasti samalle sivustolle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *