Pankkilainat

Yksi yleisimmistä tavoista hankkia rahoitusta eri tarpeisiin on pankkilaina. Pankkilainaa voi saada esimerkiksi asuntoa, opintoja, erilaisia hankintoja tai vaikka yrityksen perustamista varten. Moni ottaa pankkilainaa esimerkiksi auton ostamista varten. Lainaa on nykyisin mahdollista saada myös nettihakemuksen kautta, mutta etenkin suurempien lainojen kohdalla lainaneuvottelut ovat yleensä tarpeelliset. Monissa lainoissa pankki haluaa vakuuksia tai takaajia, mutta esimerkiksi asuntolainan yhteydessä henkilötakauksia ei juuri enää käytetä.

Lainaneuvotteluissa hakijan taloudellinen tilanne ja maksukyky käydään yleensä tarkkaan läpi. Vaikka lainan saaminen usein perustuukin kylmiin laskelmiin, joskus myös asiakkaan ja pankkivirkailijan välinen henkilökemia on tärkeää. Yleisiä ovat sellaiset tapaukset jolloin hakijalle on annettu kieltävä vastaus yhdestä pankista, mutta positiivinen vastaus toisesta. Joskus jopa saman pankin eri virkailijat saattavat päätyä erilaiseen lopputulokseen.

Lainaneuvottelu on monelle tärkeä ja jännittävä päivä. Mitä asiakkaan tulisi muistaa lainaneuvotteluihin mennessä? Lainaneuvotteluihin on hyvä valmistautua jo etukäteen miettimällä esimerkiksi omaa maksuvalmiutta ja tutkimalla yleistä korkotasoa. Korkovaihtoehtoja on erilaisia ja niitä on hyvä vertailla. Esimerkiksi asuntolainaan on usein vaihtuvan koron lisäksi saatavilla kiinteitä korkoja.

Pankissa kiinnitetään huomiota erilaisiin asioihin. Tärkeää on tietysti katsoa millainen on tulojen ja menojen erotus. Usein kiinnitetään myös huomiota työllisyyteen ja työsuhteen laatuun, pysyväisluonteinen työpaikka on pankin kannalta parempi kuin epävarma määräaikainen työsuhde, joka tosin usein myös riittää pankille. Usein tarkastetaan myös velkoja, esimerkiksi lukuisat pikavipit voivat vaikuttaa lainan saantiin. Jotkut pankit pitävät rekisteriä myös siitä maksetaanko laskut ajallaan, esimerkiksi luottokorttilaskun jatkuva myöhässä maksaminen voi vaikuttaa lainan saantiin. Tärkeintä on asiakkaan viimeaikainen talouden hoito, mutta joskus tämä ulottuu vuosienkin päähän.

Mikäli kysymyksessä on asuntolainaneuvottelu, myös pankki on kiinnostunut millaisesta asunnosta on kysymys. Esimerkiksi asunto-osakkeen oston yhteydessä pankki haluaa tietää mikä on taloyhtiön taloudellinen tila ja onko suuria remontteja tiedossa joihin ehkä tarvitaan lisälainaa. Asuntolainaneuvotteluun onkin syytä ottaa asunnosta kertovia dokumentteja, erityisesti isännöintitodistus. Joskus asunnon osto voi kaatua tähän, koska pankki ei ole vakuuttunut kyseisen asunnon ostamisen kannattavuudesta.

Moni asiakas asioi ainoastaan yhden pankin kanssa. Pankit pyrkivätkin antamaan parempia palveluja nk. etuasiakkaille, jolloin keskittäminen voi olla järkevää. Toisaalta, pankkien välillä on kova kilpailu ja lainojen välillä voi olla huomattavia eroja eri pankkien välillä. Tässä mielessä pankkien vertailu lienee useammin järkevämpi vaihtoehto kuin asiakasuskollisuus yhdelle pankille. Pankit mainostavat ahkerasti edullista lainaa, usein tarjolla on lainaa ilman vakuuksia ja takaajia. Monissa lainoissa kulut voivat kuitenkin nousta yllättävän suuriksi.

Suomessa toimii useita pankkeja, monet niistä ovat kansainvälisiä pankkeja, jotka toimivat useassa maassa, kuten Danske Bank ja Nordea. Muita tunnettuja suomalaisia pankkeja ovat muun muassa Osuuspankki, Säästöpankki, Ålandsbanken ja Handelsbanken. Lisäksi Suomessa toimii ulkomaalaisia pankkeja, joilta on myös mahdollista saada lainaa, esimerkiksi Norwegian Bank, Big bank ja Nordax-pankki.

Suomessa kotitalouksien velkaantuminen nähdään usein huolestuttavana. Pankkitoiminnalle taas lainat ovat tärkeä tulonlähde, ja he kannustavat ihmisiä ottamaan lainaa. Toisaalta lainaa ei saa enää nykyisin helposti kuin joskus aiemmin, esimerkiksi 80-luvulla. Monet talouskriisit ovat lähteneetkin siitä kun pankin ovat antaneet lainaa liian helposti ihmisille, joilla ei ole takaisinmaksukykyä.

Huolimatta siitä, että pankkilainan rinnalle on viime vuosina tullut useita muita rahoitusmahdollisuuksia, pankkilainan suosio on edelleen varsin suurta. Tätä selittää muun muassa alhainen korkotaso, jolloin pankkilaina on usein muita vaihtoehtoja edullisempi. Pankkeja pidetään myös usein muita rahoituslaitoksia, ja varsinkin pikavippiyhtiöitä luotettavampina. Pankkilainalle on usein myös mahdollista saada esimerkiksi lyhennysvapaita kuukausia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *